یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۹

یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The 11 th National Conference on New Approaches in Management,Economics and Accounting

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری