چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

The Fourth National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting

پوستر چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.