دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

The second national conference on new approaches in management, economics and accounting

پوستر دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش -گروه آموزشي حكيم فردوسي در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری