ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Sixth National Conference on New Approaches to Management, Economics and Accounting

پوستر ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری