دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۹

دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

10th National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting

پوستر دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری