نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۸

نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

9th National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting

پوستر نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری