کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

National Conference on New Approaches in Science of Management, Economics and Accounting

پوستر کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری