کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، اردیبهشت ماه 94

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

National Conference on New Approaches in Science of Management, Economics and Accounting

پوستر کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مدیریت:
-مدیریت دولتی
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت مالی
- مدیریت بیمه
- مدیریت اجرایی
- مدیریت استراتژیک
- مدیریت ریسک
- مدیریت و فناوری اطلاعات
- مدیریت دانش
- مدیریت و برنامه ریزی
- مدیریت آموزشی
- مدیریت و سازمان
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت تولید
- مدیریت جهانگردی و گردشگری
- مدیریت و کارآفرینی

 

اقتصاد:
-اقتصاد بین الملل
- اقتصاد اسلامی
- اقتصاد توسعه
- اقتصاد پولی وبانکی
- اقتصاد انرژی
- اقتصاد محیط زیست
- مالیات و سیاستگذاری دولت
- اقتصاد بخش عمومی
- اقتصاد رفتاری
- اقتصاد کشاورزی
- اقتصاد اطلاعات
- اقتصاد فرهنگی
- اقتصاد ریاضی و نظریه بازی ها
-روشهای کاربردی اقتصاد سنجی
- اقتصاد فناوری اطلاعات
- چالش ها و راهکارهای اقتصادی
- اقتصاد در شرایط تحریم
- اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد و تولید ملی

 

حسابداری:
-حسابداری مدیریت
- حسابداری صنعتی
- حسابداری دولتی
- حسابرسی و فاینس
- حسابداری بازرگانی
- حسابداری ارزی
- حسابداری پیمانکاری و پروژه ای
- اخلاق حسابرسی و حسابداری
- حسابداری در کسب و کار
- آموزش حسابداری
- حسابداری و فناوری اطلاعات
- حسابداری و بازار سرمایهمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری