سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

The third national conference on new approaches in management, economics and accounting

پوستر سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری