هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آبان ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Eighth National Conference on New Approaches to Management, Economics and Accounting

پوستر هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری