بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، خرداد ماه ۱۴۰۰

بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

20th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

پوستر بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه رازی،سازمان (اتحاديه) انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي برق كشور در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران