هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، شهریور ماه ۱۳۸۴

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق