چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، فروردین ماه ۱۳۸۰

چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

4th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۰ توسط ،دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران