هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، آبان ماه ۱۳۹۴

هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

18th Conference on Electrical Engineering OF Iranian Student

پوستر هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق كشور در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران