سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، شهریور ماه ۱۳۸۹

سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

13th Iranian Student Conference on Electrical Engieering

پوستر سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان علمي، دانشجويي، مهندسي برق ايراندانشگاه تربيت مدرس، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران