دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، مرداد ماه ۱۳۸۸

دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

12th Iranian Student Conference on Electrical Engieering

دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان علمي، دانشجويي، مهندسي برق ايران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران