شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

16th Iran"s Electrical Engineering Student Conference

پوستر شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق كشور در شهر کازرون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران