دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، فروردین ماه ۱۳۸۶

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

10th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران