هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، آذر ماه ۱۳۹۳

هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

17th Iran"s Electrical Engineering Student Conference

پوستر هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق كشور در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران