چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور، شهریور ماه ۱۳۹۰

چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور

14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

پوستر چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور

چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق كشوردانشگاه صنعتي كرمانشاه، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور