پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

پوستر پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق كشوردانشگاه كاشان، در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران