نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، شهریور ماه ۱۳۸۵

نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق