سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، بهمن ماه ۱۴۰۲

سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

The 13th International Conference on Internal Combustion Engines and Oil

پوستر سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

سیزدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علمی موتور ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.