ششمین همایش موتورهای درونسوز، آبان ماه ۱۳۸۸

ششمین همایش موتورهای درونسوز

6th International Conference on Internal Combustion Engines

پوستر ششمین همایش موتورهای درونسوز

ششمین همایش موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ توسط ،شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش موتورهای درونسوز