دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز، بهمن ماه ۱۳۹۶

دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

10th International Conference on Internal Combustion Engines

پوستر دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی موتور ایرانانجمن علمي موتور ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز