هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، اسفند ماه ۱۴۰۱

هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

The 17th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک