پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، دی ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

5th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ توسط ،موسسه رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک