ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، اسفند ماه 98

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

6th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیکمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک