ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، اسفند ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

6th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک