دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، اسفند ماه ۱۳۹۹

دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

10th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک