شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، آذر ماه ۱۴۰۱

شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

The 16th National Conference of Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک