هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، شهریور ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

8th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک