هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک، شهریور ماه ۹

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

8th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.


هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک