سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، بهمن ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

13th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک