یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک، تیر ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک

Eleventh National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ توسط ،رهجویان پایاشهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک