نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک، دی ماه ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک

Ninth National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک