پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، شهریور ماه ۱۴۰۱

پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

The 15th National Conference of Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک