دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک، مهر ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک

Twelfth National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک