چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

14th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک