هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، خرداد ماه ۹

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

7th National Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.


هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک