دوازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Twelfth National Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر دوازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

دوازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی