هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، آذر ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Seventh National Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر شیروان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


هفتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر شیروان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.