دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Second National Scientific Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر دومین همایش ملی علمی پژوهشی  روانشناسی و علوم تربیتی

دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی