پنجمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، خرداد ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

5th National Conference on Scientific Research in Psychology and Educational Sciences

پوستر پنجمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

پنجمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی