یازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، بهمن ماه ۱۴۰۰

یازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Eleventh National Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر یازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

یازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی