نهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، تیر ماه ۱۴۰۰

نهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Ninth National Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر نهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

نهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی