دهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، مهر ماه ۱۴۰۰

دهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

10th National Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر دهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

دهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی