هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۹

هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

8th National Conference on Psychology and Educational Sciences

پوستر هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی