سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، دی ماه ۱۳۹۸

سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

Third National Conference on Psychological and Educational Sciences

پوستر سومین  همایش ملی علمی پژوهشی  روانشناسی و علوم تربیتی

سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی