دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

12th Conference of Fluid Dynamics

دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ تا ۷ خرداد ۱۳۸۸ توسط انجمن فیزیک ایران و انجمن مهندسان مکانیک ایران - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در شهر بابل برگزار گردید.


محورهایکنفرانس:
جریان های آرام، گذرا و متلاطم
جریان های تراکم پذیر و تراکم ناپذیر
لایه های مرزی
سیالات غیرنیوتونی
جریان های با سطح آزاد
جریان های دو فازی و چند فازی
جریان های همراه با احتراق
جریان های دائمی و غیردائمی
جریان در محیط های متخلخل
دینامیک سیالات ژئوفیزیکی(جوی و اقیانوسی)
مکانیک سیالات زیست محیطی
اثرات شناوری و دوران در جریان
انتقال جرم و گرما
کاربرد سیالات در مهندسی پزشکی
روش های اندازه گیری و کنترل جریان
مکانیک سیالات در مقیاس میکرو و نانو

مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها