سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

13th National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی