هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، آبان ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

The 8th National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی