یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، آذر ماه ۱۳۹۹

یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

Eleventh National Conference on New Research in Chemical Science and Engineering

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی